Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Ogólnopolski Konkurs – Antropogeniczne Zmiany Środowiska – rozstrzygnięty

W dniu 22 marca 2024 roku odbyło się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Antropogeniczne zmiany środowiska”.

Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Miński, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Nadleśnictwo Mińsk, Nadleśnictwo Łochów.

Celem konkursu było:
•    poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
•    kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska,
•    uwrażliwienie na zagrożenia dla przyrody,
•    wzbudzenie kreatywności uczniów

Zadaniem uczestników było przeprowadzenie badań terenowych i przedstawienie ich w postaci posteru naukowego. Na konkurs zgłoszono wiele tematów badawczych, z których jury wyłoniło 5 najciekawszych, tym samym autorów wyłonionych prac zaproszono do II etapu konkursu.

W II etapie znalazła się również praca uczennicy klasy IV a naszej szkoły – Marceliny Olejnickiej. Marcelina zgłosiła temat pt.: „Porosty w mojej okolicy – badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki”. Podczas prezentacji Marcelina przedstawiła, dlaczego wybrała ten temat, opowiedziała o realizacji tematu, zakresie badań oraz w końcu o wynikach jakie z tematu wynikły. Prezentacja pociągnęła za sobą pytania, które zadawali oceniający.

Po obradach jury ogłoszono laureatów. Marcelina zajęła II miejsce.

Rekomendowane wpisy

Skip to content