Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Z nauką w las

Technikum Leśne w Białowieży zrealizowało w okresie od 23.05.2016 r. do 31.10.2017 r. projekt „Z nauką w las” dofinansowany w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki poza ZIT BOF.
Typ projektu: staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.
Cel główny projektu: nabycie przez 100 uczniów oraz przez 6 nauczycieli Technikum Leśnego w Białowieży kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o współczesnym rynku (środowisku) pracy, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, poprzez realizację staży zawodowych.
Dofinansowanie projektu z UE: 582 587,50 zł

 

Plakat projektu

Kolejna trójka nauczycieli z naszej szkoły, podczas tegorocznych wakacji, odbyła dwutygodniowe staże zgodnie z harmonogramem projektu „ Z nauką w las”. Udział nauczycieli przyczynił się do weryfikacji posiadanej wiedzy z realiami panującymi na różnych stanowiskach pracy w obrębie leśnictwa.
Program naszych staży był bardzo różny zarówno pod względem merytorycznym jak i geograficznym oraz przedstawiał się następująco:
1.    Anna Wappa
•    miejsce: Woliński Park Narodowy
•     zagadnienia: ochrona przyrody i jej formy na obszarze WPN, edukacja i turystyka, monitoring i gospodarowanie zwierzyną, ochrona czynna i bierna ekosystemów wodnych w Obwodzie Ochronnym Wodnym WPN.
•    miejsce: Park Narodowy Gór Stołowych
•    zagadnienia: ochrona przyrody Gór Stołowych, udostępnianie obszarów chronionych dla potrzeb turystyki, sposoby przebudowy drzewostanów PNGS.
2.    Mariusz Tokajuk
•    miejsce: Karkonosze, Nadleśnictwo Śnieżka
•     zagadnienia: technologia produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, nowoczesne sposoby przechowywania sadzonek w warunkach kontrolowanych, ochrona sadzonek przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, obrót materiałem rozmnożeniowym w Lasach Państwowych.
•    miejsce: Nadleśnictwo Bielsk, Leśnictwo Jelonka
•    zagadnienia: przebieg polowania indywidualnego, skala szkód łowieckich i sposoby ich szacowania, zagadnienia związane z zagospodarowaniem tuszy ubitej zwierzyny.
3.    Eugeniusz Masalski
•    miejsce: Nadleśnictwo Hajnówka, Ośrodek Hodowli Zwierzyny
•     zagadnienia: zasady wykonywania polowań w OHZ, procedury dotyczące wystąpienia przypadków ASF w populacji Sus scrofa, prowadzenie dokumentacji obowiązującej w OHZ, monitorowanie planu łowieckiego

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze staży uczniów, które odbyły się na wakacjach 2017 r. w ramach projektu „Z nauką w las” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki poza ZIT BOF.

W okresie wakacyjnym 2016 r. 50 uczniów odbyło zgodnie z harmonogramem projektu „Z nauką w las” miesięczne staże u 28 pracodawców. Uczniowie zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej oraz otrzymali sprzęt i narzędzia (tablety).  

Technikum Leśne w Białowieży dziękuje wszystkim instytucjom, które w sposób wysoce merytoryczny zorganizowały pobyt na stażach naszej młodzieży. Pomogło to uczniom w zweryfikowaniu wyobrażenia na temat czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy w nadleśnictwach. Stażyści rozszerzyli swoją wiedzę, którą wykorzystają  przy zdawaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

RDLP Białystok

1.    Nadleśnictwo Augustów- Giedrojć Paulina

2.    Nadleśnictwo Bielsk- Tiszuk Julia
                                    – Lemiesz Mateusz
                                    – Wielgat Krzysztof
                                   – Bartoszuk Bartłomiej

3.    Nadleśnictwo Czarna Białostocka-Kiszło Tomasz

4.    Nadleśnictwo Czerwony Dwór- Szmyga Dawid

5.    Nadleśnictwo Dojlidy-Korolczuk Anna
                                    -Jurczak Józef
                                    -Abramczyk Daniel

6.    Nadleśnictwo Giżycko- Kossakowski Michał

                             -Kossakowski Patryk
                             -Połeć Michał
                             -Faryn Krystian

7.    Nadleśnictwo Gołdap  -Czyżewski Rafał
                                       -Tokarska Natalia

8.    Nadleśnictwo Hajnówka-Lewandowski Paweł
                                         -Doliński Patryk

9.    Nadleśnictwo Knyszyn-Zieniuk Zuzanna
                                        -Zakrzewski Janusz
                                       -Małanowski Wojciech

10.    Nadleśnictwo Krynki–Mikiciuk Natalia

11.    Nadleśnictwo Nowogród-Chaberek Maciej

12.    Nadleśnictwo Nurzec – Sebastian Szklarz
                                        – Ewa Kondraciuk
                                        – Dawid Leończuk

13.    Nadleśnictwo Olecko- Pogorzelski Rafał
                                       -Sadowska Wiktoria

14.    Nadleśnictwo Płaska –Skubis Bogusz
                                        -Skubis Julian

15.    Nadleśnictwo Pomorze –Namiotko Klaudia

16.    Nadleśnictwo Rajgród-Wojciechowska Dominika

17.    Nadleśnictwo Rudka- Moczuło Dominika
                                      – Niemyjski Sebastian

18.    Nadleśnictwo Supraśl-Moczulski Artur

19.    Nadleśnictwo Suwałki-Naumowicz Rafał
                                        -Tomkiewicz Artur

RDLP Lublin

20.    Nadleśnictwo Biała Podlaska-Bylina Jakub
                                                  -Szymczyk Patryk

21.    Nadleśnictwo Międzyrzec – Filipowicz Mateusz
                                               – Pietraszuk Wiktoria

22.    Nadleśnictwo Sarnaki –Haładaj Gabriela

RDLP Warszawa

23.    Nadleśnictwo Celestynów- Wicik Klaudia

24.    Nadleśnictwo Drewnica –Jabłońska Beata
                                           – Segieda Maciej

25.    Nadleśnictwo Garwolin –Kusak Piotr

26.    Nadleśnictwo Łochów- Kowalczyk Weronika
                                        – Grzybowski Dawid

27.    Nadleśnictwo Wyszków- Jenoch Patryk

Koło łowieckie

28.    Koło  Łowiecki Sokół w Sokołowie Podlaskim – Skóra Eliza

Skip to content