Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Pedagog szkolny w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje w godzinach

Poniedziałek 9:00-13:00

Wtorek 8:00-13:00

Środa 14:00-18:00

Czwartek 9:00-14:00

Piątek 8:00-12:00

telefon do pedagoga: 85 6812404 wew 49, pokój 206

Podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce.

2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce.

3. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce.

4. Posterunek Policji w Białowieży.

5. Urząd Gminy w Białowieży.

6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku.

7. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej.

9. Państwowe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Skip to content