Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Zawód technik leśnik można zdobyć ucząc się w jednym z 11 w Polsce, 4 – letnich Technikum Leśnym prowadzonych przez Ministra Środowiska. Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz po zdaniu egzaminu zewnętrznego uzyskuje tytuł technika leśnika. Po odpowiednim stażu pracy może być zatrudniony na typowym stanowisku leśniczego w Lasach Państwowych, lasach pozostałych własności, przedsiębiorstwach leśnych, na stanowiskach wykonawczych w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz na innych przewidzianych taryfikatorem stanowiskach w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom, a także w urzędach gminnych na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa.


Większość absolwentów kontynuuje naukę w wybranym zawodzie na Wydziałach Leśnych w SGGW w WarszawieUniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie stacjonarnie lub zaocznie. Praca w Lasach Państwowych wymaga umiejętności kierowania zespołami ludzi, organizowania procesów produkcyjnych, samodzielnej oceny zachodzących w środowisku zmian, stosowania nowoczesnych technik obliczeniowych, reprezentowania spraw Lasów Państwowych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Trzon kadry zatrudnionej na terenie naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku stanowią absolwenci Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

LpNazwa szkołybyłe i obecne województwo
1Technikum Leśne w Białowieżybiałostockie | podlaskie
2Zespół Szkół Leśnych im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Tucholibydgoskie | kujawsko-pomorskie
3Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Rzepiniegorzowskie | lubuskie
4Technikum Leśne im. Stanisława Morawskiego w Brynkukatowickie | śląskie
5Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańskukieleckie | świętokrzyskie
6Zespół Szkół Leśnych w Leskukrośnieńskie | podkarpackie
7Technikum Leśne im. inż. Jana Kloski w Gorajupilskie | wielkopolskie
8Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warciniesłupskie | pomorskie
9Zespół Szkół Leśnych im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczuwrocławskie | dolnośląskie
10Zespół Szkół Leśnych w Biłgorajuzamojskie | lubelskie
11Technikum Leśne w Rogozińcuzielonogórskie | lubuskie

Las w internecie:


www.lasy.pl

Bardzo bogata witryna o leśnictwie w Polsce. Obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących lasów i leśnictwa. Warta odwiedzin chociażby ze względu na fakt, że jest niezależna. Na stronie tej można zapisać się na bardzo aktywną listę dyskusyjną leśników.


Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe

Oficjalna strona Lasów Państwowych (nic dodać nic ująć). Aktualności, wydarzenia, edukacja, kalendarium najnowsze akty prawne i wiele innych. Raczej należy tam zajrzeć.


Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut wykonuje wszechstronne badania na rzecz lasów i całego leśnictwa, jak również terenów zalesionych i zadrzewień. Badania i prace studialne instytutu wspomagają nauki leśne, gospodarkę leśną i instytucje rządowe. Wykonuje się tu ekspertyzy naukowe zarówno na rzecz Lasów Państwowych czy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, jak i prywatnych właścicieli lasów. Dla poszukiwaczy źródeł informacji, literatury, piszących prace dyplomowe czy referaty, godnym polecenia są bazy IBL – warto zajrzeć.


Ministerstwo Środowiska

Jak każdy urząd- bardzo oficjalne. Całe mnóstwo informacji o szeroko pojętej ochronie przyrody.


Czasopisma o tematyce leśnej:

Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego założony w 1820 roku

 Jednym z ważniejszych zadań Polskiego Towarzystwa Leśnego jest inicjowanie rozwoju badań naukowych w leśnictwie oraz powiązanie nauki z praktyką czyli efektywne wdrażanie rozwiązań najcenniejszych dla praktyki. PTL bierze czynny udział w obecnych dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m.in. w opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów. Na stronach Sylwana znajdziesz bazę artykułów przydatnych do pisania prac dyplomowych i innych.

Dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu.Miesięcznik myśliwych i sympatyków łowiectwaMiesięcznik przedsiębiorców leśnych

Oficyna wydawnicza Oikos

Na stronach wydawnictwa dwa znane leśnikom tytuły. Znajdziesz tam niektóre artykuły, które pomogą w napisaniu referatów i innych prac.

Trzy tytuły wydawane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Głos Lasu

Echa Leśne

Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych


Trybuna Leśnika

Profesjonalny miesięcznik istnieje na krajowym rynku prasowym ponad 50 lat. Szeroki zakres podejmowanych tematów publicystycznych. Wydawcą jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach


O leśnictwie dowiesz się też w kilku encyklopediach internetowych:

Otwarta encyklopedia leśna

Wikipedia


Instytucje Rządowe, oświatowe i edukacyjne

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


Uczniowie naszej szkoły mają możliwość kontaktowania się z wieloma instytucjami z którymi współpracujemy. Są to:

Nadleśnictwa puszczańskie:

Białowieski Park Narodowy


Zakład Badania Ssaków


Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Lasów Naturalnych

Skip to content