Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Otrzymaliśmy od Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie zdjęcie tablo pierwszego rocznika 1929/30.

Jest to bardzo ważna pamiątka. Możemy odczytać nazwiska osób, które uczęszczały do Państwowej Szkoły dla Leśniczych w jej pierwszym roku istnienia.

Mamy 23 osoby. Co prawda z prasy leśnej (Echa Leśne 41/35 oraz 35/36) wynika, że rok szkolny 1929/30 ukończyło 16 osób na 23, które naukę rozpoczęły, trudno więc stwierdzić kto jest naprawdę absolwentem tego rocznika.

Może kiedyś nam to się uda.

Na tablo są zdjęcia osób:
Adam Loret –   dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
inż. Antoni Sym –  dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży
inż. Stefan Modzelewski  –  inspektor Lasów Państwowych w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży (od roku 1930 dyrektor)
inż. Stefan Modzelowski  –  nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiellońskie
inż. Jan Jerzy Karpiński –  kierownik Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży, nadleśniczy nadleśnictwa Rezerwat
ks. Józef Dowgiłło –  proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Białowieży
dr Marian Ławrynowicz –  lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Białowieży
inż. Antoni Kucharski z – ca kierownika Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży
inż. Bolesław Pągowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża
prof. Jan Kloska –  radca ministerialny w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Rolnictw
Józef Zawadzki – inspektor LP, był też wicedyrektorem DLP w Białowieży;
Antoni Jerzy Kosiński – pracownik w biurze DLP w Białowiezy na stanowisku kierownika referatu hodowli i ochrony lasu,
Światosza Kołakowski h. Kościesza – leśniczy w leśnictwie Podcerkiew (interesował się entomologią)

Uczniowie:

1.    Jan Adamczewski
2.    Jakob Acaciński
3.    Eugeniusz Bernatowicz
4.    Jan Dąbrowski
5.    Kazimierz Gronokowski
6.    Adam Jaworski
7.    Jan Józef Karpiński
8.    Alfons Kitlas
9.    Jerzy Łuczycki
10.    Hipolit Maziar
11.    Henryk Mikołajko
12.    Zbigniew Netzel
13.    Stanisław Nowysz
14.    Kazimierz Orzeł
15.    Zygmunt Przepiórkowski
16.    Włodzimierz Rafałowicz
17.    Jan Adolf Richter
18.    Józef Simon
19.    Piotr Socha
20.    Stanisław Średnicki
21.    Marian Truszyński
22.    Dionizy Wierzbicki
23.    Wincenty Zaleski

Fotograf: Julian Sielicki

Skip to content