Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Z nauką w las – II edycja

 Technikum Leśne w Białowieży w okresie od 01 marca 2019 r. do 29 października 2019r.  realizuje projekt „Z  nauką w las – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 –  Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki poza ZIT BOF.
Celem  głównym projektu jest nabycie przez 150 uczniów [60K, 90M] oraz przez 8 nauczycieli Technikum Leśnego w Białowieży kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o współczesnym rynku (środowisku) pracy, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, poprzez realizację staży zawodowych.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie  w postaci:

UCZNIOWIE:

  • udziału w szkoleniu BHP z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w leśnictwie,
  • otrzymania odzieży ochronnej, sprzętu, materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć podczas stażu zawodowego,
  • badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu,
  • udziału w 200 godzinnym stażu zawodowym ze stypendium stażowym w wysokości 2.200 PLN,
  • możliwości zwrotu kosztów dojazdu na staż środkami komunikacji publicznej,
  • ubezpieczenie podczas realizacji stażu w zakresie NW.

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH:

  • udziału w 40 godzinnym stażu zawodowym,
  • zwrotu kosztów dojazdu na staż środkami komunikacji publicznej oraz zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas stażu.

Ogółem wartość projektu wynosi: 959 593,75 PLN, dofinansowanie projektu z UE: 911 593,75PLN

Skip to content