Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Zgodnie z zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty

TU LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Wniosek o przyjęcie do szkoły można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej naszej szkoły pod adresem http://www.tl.bialowieza.pl  (Dokumenty dla kandydatów, zakładka Kandydaci). Do pobrania na dole tej strony.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopię świadectwa i zaświadczenia.
 • laureaci konkursów przedmiotowych składają dyplom laureata.
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu z Poradni Medycyny Pracy (skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły)
 • dwie aktualne fotografie o formacie 38 x 52 podpisane czytelnie na odwrocie,
 • karta zdrowia.

Kandydatom proponujemy udział w:

 • praktykach zawodowych, stażach zawodowych
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych (uzyskanie wysokiej lokaty zapewnia indeks wyższej uczelni),
 • zajęciach pozalekcyjnych (sportowe, zawodowe, przyrodnicze, strzeleckie, łowieckie, pszczelarskie,
  sygnalistów myśliwskich i wyrównawcze),
 • kursie drwala – pilarza, chirurga drzew,
 • kursie prawa jazdy kat. B oraz obsługi żurawi hydraulicznych.
 • nauce obsługi drona oraz wielooperacyjnych maszyn leśnych (symulatory)

Do dyspozycji każdego ucznia oddajemy:

 • pracownie komputerowe, stały dostęp do Internetu oraz WI-FI,
 • bibliotekę z czytelnią,
 • dużą salę gimnastyczną, siłownię i tenis stołowy,
 • boisko do piłki nożnej oraz siatkówki,
 • budynek zajęć praktycznych,
 • strzelnicę sportową.

INTERNAT
Zapewnia się miejsce w internacie wszystkim uczniom zamiejscowym po uprzednim złożeniu podania. Opłata za internat wynosi 85,- zł miesięcznie i 15,- zł za dzienne całodobowe wyżywienie (4 posiłki). Z dniem 01 września 2022 roku ceny mogą ulec zmianie. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mieszkających w internacie zobowiązani są do złożenia deklaracji, w której zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania swojego dziecka w internacie.


Wniosek o przyjęcie do szkoły 2022-2023 (pdf)


Podanie o przyjęcie do internatu


Kompletna informacja o naborze tutaj:

Rekomendowane wpisy

Skip to content