Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

W Internacie Technikum Leśnego w Białowieży prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

    W świetlicy młodzież mieszkająca w internacie może racjonalnie spędzać czas wolny, korzystając z różnego rodzaju zajęć rekreacyjno-sportowych takich jak: tenis stołowy, bilard, piłkarzyki. Organizowane są imprezy o charakterze ogólnoszkolnym, ogólnointernatowym i lokalnym (konkursy, akademie, dyskoteki, spotkania, wykłady z ciekawymi ludźmi, projekcje filmów, zabawy, wieczorki oraz wiele innych). Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich talentów, zainteresowań i dbania o sprawność fizyczną.

Opiekun: Adam Masajło

     Zajęcia w siłowni są atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez wychowanków naszego internatu. Zajęcia odbywają się regularnie, cztery dni w tygodniu pod opieką wychowawców – trenerów. Każdy wychowanek dopasowuje ćwiczenia do własnych potrzeb – aby poprawić kondycję, schudnąć czy wyrzeźbić sylwetkę. Ćwiczenia siłowe pozwalają młodzieży poznać możliwości własnego ciała oraz pokonać kolejne bariery.

 Działalność Kuriera Internatu ma za zadanie wyszczególnianie wydarzeń odbywających się na terenie internatu. Promuje i przypomina również o ważnych dniach i datach według kalendarza okolicznościowego. Młodzież uaktualniająca gazetki ścienne ma możliwość pogłębiania swoich pasji i zainteresowań plastycznych. Wykorzystując różnorodne techniki plastyczne, pobudza swoją wyobraźnię, tworząc niekiedy arcydzieła rękodzielnicze. Uczniowie często też piszą autorskie wiersze, dopasowane do różnorodnych imprez i okoliczności np. na Dzień Chłopaka lub Dzień Wiosny. Poprzez swoją kreatywność wychowankowie potrafią zaskakiwać odbiorców zarówno swoimi pomysłami jak i talentami.
Opiekun: Anna Jakoniuk
 

     SK PCK w naszej placówce utworzone zostało we wrześniu 2013 roku z inicjatywy młodzieży. Nabór do koła nabywa się w sposób dobrowolny. Szkolne Koło PCK realizuje zadania wynikające z planu pracy jak i działań zalecanych przez Oddział Rejonowy PCK w Hajnówce. Główne zadania jakie realizuje koło w środowisku szkolnym i lokalnym to:

  • propagowanie idei humanitarysmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża
  • promocja zdrowego stylu życia
  • popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy
  • rozpowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
  • działania w zakresie opieki i pomocy osobom potrzebującym.

Szkolne Koło PCK prowadzi ścisłą współpracę z: Oddziałem Rejonowym PCK w Hajnówce, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowego Oddziału w Hajnówce, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Hajnówce. Koło PCK jest cenną formą pracy uczniów, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Opiekun: Anna Iwaniuk

     W ramach działalności sekcji jest ogłoszony konkurs czystości na „najczystszy pokój wychowanków w internacie”. Raz w miesiącu jest sprawdzana i oceniana  czystość w pokojach. Wyniki są umieszczane na tablicy sekcji higieniczno – sanitarnej. Czystość jest sprawdzana przez wychowawcę i 2-3 wychowanków internatu. Osoby prowadzące sekcję to : Katarzyna Kononiuk i Jagoda Litwinowicz.

  Kółko rękodzielnicze działa już od wielu lat w naszym internacie. Młodzież uczęszczająca na te zajęcia racjonalnie wykorzystuje swój wolny czas, rozwijając przy tym zdolności plastyczne, kreatywność i poszerzając wyobraźnię. Poznając nowe techniki wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz wykorzystywać nabyte umiejętności w życiu codziennym.

 Sekcja stołówkowa odpowiada za przygotowywanie „kawiarenki”, stołówki w trakcie różnych imprez i uroczystości odbywających się w naszym internacie. Młodzież uczy się podstawowych zasad savoir – vivre’u: podawania do stołu, nakrywania, właściwego ubioru, prezencji, odpowiedniej komunikacji czy zachowania się w szczególnych sytuacjach. Sekcja współpracuje z Panią kierownik stołówki w omawianiu i komponowaniu menu, składa własne propozycje. Zwraca uwagę na wystrój stołówki oraz stara się uczyć poprawnych manier przy stołach swoich kolegów w trakcie posiłków.

     Od września 2018r. prowadzone są w Internacie Technikum Leśnego w Białowieży zajęcia grupy wsparcia. Uczestniczą w nich uczniowie klasy pierwszej. Celem zajęć jest samopoznanie, budowanie poczucia pewności siebie, pozytywnej samooceny, a także rozwijanie umiejętności społecznych. Tematyka spotkań wynika z potrzeb młodzieży, czasem wyartykułowanych wprost, czasem z analizy sytuacji czy spostrzeżeń wychowawcy. Zajęcia są propozycją spędzania czasu wolnego wśród rówieśników, wspólnej zabawy, wspólnego zdobywania doświadczeń ale bez szaleńczej beztroski młodości, czy krępującego, sztywnego kołnierzyka szkolnej ławki.

Skip to content