Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Kryteria Rankingu Techników to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

Dla najlepszych polskich liceów i techników wprowadzono specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne – potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy prawo do używania w 2023 roku tytułów honorowych mają szkoły: „Złotej Szkoły 2023” – zajęły miejsca w rankingu 1-100, „Srebrnej Szkoły 2023” – miejsca 101-300 i „Brązowej Szkoły 2023” – miejsca 301-500.

Technikum Leśne w Białowieży zajęło wśród techników 169 miejsce w Polsce i 4 miejsce w województwie podlaskim. Ma prawo do używania tytułu „Srebrnej Szkoły 2023”.

W uzyskaniu wyższej lokaty zabrakło punktów z olimpiad.

Szkoła w Białowieży jest na czwartym miejscu wśród szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Miejsca szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska:

„Złota Szkoła 2023”: 31 miejsce – Tuchola;

„Srebrne Szkoły 2023”: 106 miejsce – Biłgoraj, 149 miejsce – Milicz, 169 miejsce – Białowieża, 229 miejsce – Zagnańsk;

„Brązowa Szkoła 2023”: 435 miejsce – Goraj.

Dyrekcja szkoły składa gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu: ambitnej młodzieży, kadrze pedagogicznej, a szczególnie tym osobom, które przygotowują uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych, pracownikom stwarzającym odpowiednie warunki do nauki i odpoczynku.

Dyrekcja szkoły dziękuje również Nadleśnictwom Białowieża i Bielsk za współpracę podczas realizacji praktycznej nauki zawodu, a także wszystkim jednostkom lasów państwowych, które wspomagają szkołę, przyjmują uczniów na staże w ramach realizowanych projektów. To ma bardzo duży wpływ na rozwój zawodowy młodzieży i pomaga w osiąganiu wysokich miejsc.

Mamy nadzieję, że tegoroczni absolwenci szkoły dołożą starań przygotowując się do egzaminów tak, aby w kolejnej edycji rankingu białowieska szkoła by „złotą szkołą”.

    Na stronie miesięcznika „Perspektywy” jego twórcy napisali kiedyś: „Złote, Srebrne  i Brązowe… najlepsze polskie szkoły to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Nie tylko uczniów, ale i nas wszystkich, naszego kraju, Europy, świata. Przyglądamy się tym szkołom od lat, staramy się poznać ich receptę na sukces i upowszechnić ją, z korzyścią dla całego systemu edukacji. Dobra szkoła była, jest i będzie na wagę złota! Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę  i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje nasz ranking…”.

Ranking techników dostępny jest na tej stronie

Skip to content