Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

27 września 2019 r. w Auli Internatu TL w Białowieża odbyła się na konferencja „90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży”.

Patronat Honorowy konferencji: Minister Edukacji Narodowej, Pani Małgorzata Golińska − Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Organizatorzy konferencji: Technikum Leśne w Białowieży, Polskie Towarzystwo Leśne Odział w Białymstoku, Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

Organizatorzy uzyskali zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Tematyka konferencji uzyskała również akceptację wpisania się w program kampanii „Lasy Państwowe DLA LASU, DLA LUDZI”.

Wśród wielu gości obecny był  pan Stanisław Derehajło – wicemarszałek województwa podlaskiego. Licznie przybyli pracownicy Lasów Państwowych, m m.in. z RDLP Białystok, Lublin, Olsztyn i Warszawa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, parków narodowych, pracowników instytucji z terenu Białowieży. Wśród nich było wielu absolwentów szkoły na czele z panem Andrzejem Józef Nowak- dyrektorem RDLP Białystok, panem Sebastianem Smolukiem – z-cą dyrektora ds. ekonomicznych RDLP Olsztyn. Na uroczystości nie zabrakło pracowników szkoły, którzy tworzyli i tworzą historię białowieskiego leśnego szkolnictwa.

Wicemarszałek województwa podlaskiego wręczył najzdolniejszej młodzieży stypendia naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie na rok szkolny 2019/2020, które są finansowane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z projektów realizowanych w szkole: „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” i „Technik leśnik – kwalifikacje na start”.

Są to uczniowie: Aleksandra Świć, Wioletta Olechwirowicz, Bartłomiej Dąbrowski, Krystian Dutkowski, Michał Borkowski i Weronika Biełaga.

Konferencja odbywała się zgodnie z programem:

Nabożeństwo w intencji leśników w  Cerkwi pw. św. Mikołaja w Białowieży, które odprawił ks. Sergiusz Korch.

Msza Św. pod przewodnictwem ks. Bogdana Popławskiego w intencji osób związanych ze szkolnictwem leśnym w Białowieży w Kościele  pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży.

Wykład „ Lasy Państwowe w ciągu 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości” wygłosił Rafał Zubkowicz – pracownik DGLP.

dr hab. Tomasz Mokrzycki, prof. SGGW omówił „ Średnie i wyższe szkolnictwo leśne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 100 lat  od odzyskania przez Polskę niepodległości”.

„ Historia szkolnictwa leśnego w Białowieży” została przedstawiona przez  Annę Kulbacką dyrektor TL w Białowieży, młodzież i Chór Leśników Puszczy Białowieskiej.

Młodzież czytała wspomnienia absolwentów i członków rodzin absolwentów białowieskich szkół. Wystąpili: Mateusz Zakrzewski, Franciszek Kośmicki, Filip Jędrzejczak, Wioletta Olechwirowicz, Karol Sołtys, Aleksandra Świć,

Paweł Kłoskowski i Michał Borkowski. Młodzież przygotowała pani Marta Wołoncewicz.

Chór zaprezentował wiązankę pieśni śpiewanych przez pokolenia uczniów.

Białowieża jest miejscem o najdłużej w Polsce historii średniego leśnego szkolnictwa zawodowego.

Na ręce dyrektora szkoły goście złożyli gratulacje wspaniałego jubileuszu – piękne grawertony, okolicznościowe listy. 

Pan Dariusz Skirko – nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża przekazał szkole wspaniałą replikę absolwenckiej odznaki uczniów technikum, która towarzyszy absolwentom od 1955 roku.

Pan Mirosław Sienkiewicz, pracownik RDLP Białystok przekazał szkole Tablo Cechówek leśnych. (wyjaśnienia dotyczące cechówek na końcu artykułu).

Wielką niespodziankę przygotował pan Mieczysław Białkowski, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Przerwanki, dzięki któremu istnieje „Kompleks Leśny im. Młodzieży TL w Białowieży”.

Podarował on szkole oryginalną pracę Wojciecha Kossaka, Portret ułana.  

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którym sercu jest bliska białowieska szkoła.

Podczas konferencji została otworzona wystawa plenerowa Szkoły leśne w Białowieży − 90 lat w służbie ludziom i ojczystej przyrodzie.”

Organizatorzy przygotowali folder – wydruk wszystkich 24 plansz wystawy.

Wystawę przygotowali: Anna Kulbacka – projekt merytoryczny, Lech Z. Nowacki – projekt graficzny..

Lech Z. Nowacki – artysta plastyk, projektant wnętrz w zakresie wystawienniczym; zrealizował kilkuset projektów graficznych (ilustracje w gazetach, książkach, plakaty, okładki, pocztówki, formy rzeźbiarskie itd.), autor i realizator ponad sześćdziesięciu wystaw stałych, czasowych i plenerowych w Polsce, w tym muzea w naszym regionie (Białowieża – przyrodnicze, Supraśl – ikon, Drozdowo k/Łomży – przyrodnicze), trzech projektów za granicą – Wiedeń, Kamieniuki, Wilno.

Zapraszamy do przeczytania (w załączeniu) artykułu Anny Kulbackiej „90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży”.

Cechówka – przyrząd podobny do małej siekierki, służący do odbijania na drewnie znaku (coś w rodzaju pieczęci) nadleśnictwa i leśnictwa oraz wyznaczania drzew do wycięcia zaciosem. Znak cechówki na drewnie świadczy o jego legalnym pochodzeniu. Każda cechówka na tzw. główce miała niepowtarzalny numer.

Rozróżniane są:

cechówka odbiorcza – okrągła. Była na wyposażeniu leśniczego. Znak odbijano na przekroju odziomkowym i wierzchołkowym odbieranego drewna oraz na pniakach drzew pozostających w lesie po legalnej wycince w drzewostanach III klasy wieku i starszych użytkowanych cięciami przedrebnymi, w użytkach przygodnych  a zwłaszcza  na obszarach narażonych na kradzieże drewna. Taki znak świadczył o legalności pozyskania i był widoczny nawet po kilku latach. Od 1995 roku do odbioru drewna w Lasach Państwowych stosuje się numerator, gdzie cecha drewna zostaje zastąpiona przez plastikową tabliczkę w kolorze czerwonym z kolejnym numerem sztuki i numerem jednostki organizacyjnej (nadleśnictwa i leśnictwa).

cechówka kontrolna – kwadratowa. Była stosowana przez uprawnione osoby, tj. nadleśniczego lub nadleśniczego terenowego do odbijana na drewnie skontrolowanym pod względem ilości i jakości. Z chwilą wejścia w życie ustawy o lasach (28.09.1991r) została wycofana z  użytku służbowego.

cechówka defraudacyjna (pokradzieżowa) – trójkąta. W dalszym ciągu jest na wyposażeniu Straży Leśnej. Służy do ocechowania odzyskanego drewna pokradzieżowego (części odziomkowych i wierzchołkowych )  oraz pni w miejscu kradzieży.

Skip to content