Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

W Technikum Leśnym w Białowieży 27 września podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach programu priorytetowego 7.3 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej zrealizowane zostanie przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Dyrekcyjnego przy Technikum Leśnym w Białowieży”.

Powierzchnia objęta rewaloryzacją to 3,46 ha. Na ten cel NFOŚiGW przekaże dofinansowanie w kwocie 2 981 050 zł, jest to 100% kosztów kwalifikowanych.

Celem przedsięwzięcia jest m.in.: powstrzymanie degradacji przyrodniczej i krajobrazowej na terenie zabytkowego Parku Dyrekcyjnego, przywrócenie funkcji Parku zgodnie z zasadami Waleriana Kronenberga, poprawa bezpieczeństwa uczniów Technikum oraz osób korzystających z Parku, działania z zakresu edukacji ekologicznej dla szerokiego grona odbiorców.

Główne działania projektowe to m.in.: poprawa i przywrócenie dobrego stanu zdrowotnego drzew na terenie Parku, nasadzenia nowej roślinności (drzew, krzewów oraz bylin), założenie trawników, montaż nowego ogrodzenia i elementów małej architektury, a także oświetlenia. Zaplanowano również zakup maszyn specjalistycznych do pielęgnacji Parku.

Wszystkie z zaplanowanych działań zawartych w projekcie są uzgodnione i objęte zgodą Konserwatora Zabytków oraz pozwoleniami na budowę.

Umowa została podpisana przez Sławomira Mazurka –  Wiceprezesa Zarządu  NFOŚiGW i Anną Kulbacką – Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży. Na uroczystości obecni byli również: Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Albert Litwinowicz – Wójt Gminy Białowieża, Dariusz Skirko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża oraz uczniowskie samorządy klasowe.

Okres trwania projektu: 1.01.2024-31.12.2027 r.

Rekomendowane wpisy

Skip to content