Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Trzydzieści jeden lat temu, po wieloletniej nieobecności, powrócił w swe rodzinne strony święty męczennik Gabriel Zabłudowski. Urodzony w oddalonej 20 km od Białegostoku miejscowości Zwierki młodzieniec, który pod koniec XVII wieku oddał swe życie w ofierze za wiarę w Boga w Trójcy Jedynego.
Burzliwe losy naszej ojczyzny doprowadziły do tego, iż relikwie kanonizowanego w 1820 roku młodzieńca wiele lat przebywały poza granicami dzisiejszej Rzeczypospolitej. Dzięki staraniom zwierzchnika Prawosławnej Cerkwi w Polsce – Metropolity Sawy, 22 września 1992 roku Święty Gabriel „powrócił do domu”. W tym wyjątkowym dniu uroczyście przeniesiono Jego święte relikwie z Grodna na Białorusi do Białegostoku. Było to wydarzenie historyczne, niezwykle podniosłe, niezapomniane. Świętego Gabriela witały wielotysięczne tłumy. Wśród przeżywających modlitewną radość było bardzo wiele dzieci. W świadomości młodych ludzi święty młodzieniec Gabriel funkcjonuje najczęściej jako „nasz święty”, bliski sercu, niebiański opiekun dzieci i młodzieży. Każdego roku w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku, gdzie od jesieni do wiosny znajdują się relikwie męczennika Gabriela (w pozostałym czasie przebywają one w Klasztorze p/w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zwierkach) odbywają się uroczystości związane z kolejną rocznicą wyżej opisanych wydarzeń.
W bieżącym – 2023 roku, wzięli udział w tym historycznym wydarzeniu, uczniowie z Technikum Leśnego w Białowieży. Młodzi pielgrzymi uczestniczyli w św. Liturgii. W spokoju i z modlitwą w sercu oddali cześć świętemu Gabrielowi przykładając się do Jego relikwii. Święta Liturgia, zakończona uroczystą procesją wokół świątyni, była wyjątkowym duchowym spotkaniem przyszłych leśników z ich niebiańskim opiekunem.

Autor: ks. Nikita Kazakiewicz

Zdjęcia: autor, Wojciech Wojtkielewicz

Rekomendowane wpisy

Skip to content