Konkurs profilaktyczny pt.: Moda na abstynencję- listopad/grudzień 2020

Zasady:
1.Konkurs profilaktyczno-literacki na temat: dlaczego warto być abstynentem? (w zakresie nikotyny, alkoholu, narkotyków). Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2.Termin nadsyłania prac do 9 grudnia 2020 r.
3.Forma: praca pisemna o objętości do jednej strony formatu A4.
4.Przy ocenianiu prac brane będą pod uwagę:
-argumentacja,
-styl i poprawność językowa.
5.Dla zwycięzców przewidziane atrakcyjne nagrody.
6.Prace prosimy nadsyłać na platformę Librus, do pedagoga szkolnego lub bibliotekarza.  
7.Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości, kształtowanie silnej woli.

                                                                           Organizatorzy