Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Rozpoczęło się wykonanie III części „Muzeum Szkolnictwa Leśnego”. Powstały wystawy związane z początkiem Technikum Leśnego w Białowieży od roku 1951 – budowa szkoły
i internatu. Godne miejsce znalazły sztandary, które były obecne w życiu szkoły.

Została do wykonania już tylko część (jedno pomieszczenie) związane z dokonaniami kadry
i uczniów szkoły oraz zmianami w prowadzeniu praktycznej nauki zawodu na przestrzeni lat.

Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży wspomaga swoimi działaniami powstającą pracownię – prowadzi akcję zbierania darowizn na wykonywanie „muzeum”.
Każdy może stać się fundatorem i wspomóc projekt służący przybliżeniu ważnych kart historii polskiego leśnictwa.
Wszystkie osoby prywatne oraz instytucje, które wpłacą darowiznę, będą umieszczone
w publikacji oraz na tablicy pamiątkowej w pomieszczeniu Muzeum.

Dane do wpłat mogą być dokonane na dowolne kontu z podanych:
Stowarzyszenie Rozwoju ZSL w Białowieży
Dopisek Darowizna na Muzeum
Konto Stowarzyszenia: 31 1240 5279 1111 0000 5722 3977
Konto do wpłat na Muzeum: 42 1240 5211 1111 0010 9373 0225
Konto EURO:

IBAN: PL67 1240 5253 1978 0011 3199 6105

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

DZIĘKUJEMY!
PROSIMY O ROZPROPAGOWANIE.

Rekomendowane wpisy

Skip to content