Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

W ramach realizacji działań przewidzianych w planie rozwoju zawodowego stażysty Eweliny Litwinowicz, 25 maja 2021 r. wychowankowie z grup III i IV internatu brali udział w zajęciach warsztatowych: „Wykorzystanie zasobów w rozwiązywaniu problemów oraz w sytuacjach trudnych”.         

Zajęcia miały na celu wzmocnienie wewnętrznych zasobów uczestników warsztatu, ukazanie im możliwości wykorzystania zasobów własnych w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych oraz naukę wykorzystania różnych metod i technik przezwyciężania ograniczeń. Ponadto ważnym przesłaniem przeprowadzonych zajęć było także uzmysłowienie uczestnikom warsztatu, że z każdego kryzysu można znaleźć wyjście.          

Wychowankowie chętnie brali udział w przygotowanych ćwiczeniach, a udział w warsztatach przyczynił się do zacieśnienia relacji w grupie, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza ze względu na wiele miesięcy ograniczenia kontaktów rówieśniczych związanego z nauką zdalną.  

Ewelina Litwinowicz

Rekomendowane wpisy

Skip to content