Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

24 kwietnia 2020 r. klasy IV zakończyły naukę w naszej szkole. Kolejnych 29 osób powiększyło grono absolwentów szkoły.

Uroczyste wręczenie świadectw nie mogło się odbyć. Wszyscy uczniowie otrzymali skany świadectw. Odbyła się również telekonferencja, w której uczestniczyło kierownictwo szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele oraz absolwenci.

Przynajmniej w ten nietypowy sposób można było pogratulować wszystkim ukończenia szkoły, wyróżnić osoby nagrodzone i złożyć życzenia na przyszłość.

Osoby wyróżnione w klasie IVa:

Kacper Brodzik – za aktywność sportową,

Aleksandra Gierej – za pracę na rzecz klasy i szkoły,

Bartosz Melion – za aktywność sportową,

Adam Puchacz – za aktywność sportową,

Katarzyna Tokarewicz – za pracę na rzecz klasy,

Angelika Wnuk – za pracę w samorządzie uczniowskim i aktywność na rzecz klasy i szkoły,

Maja Żagunis – za pracę w samorządzie uczniowskim i aktywność na rzecz klasy i szkoły.

Osoby wyróżnione w klasie IVb:

Julia Brewka – za pracę w samorządzie uczniowskim, aktywność na rzecz klasy i szkoły, reprezentowanie szkoły w konkursach,

Maciej Domański – za aktywność sportową,

Hubert Filutowski – za pracę w samorządzie uczniowskim,

Jakub Gil – za pracę w samorządzie uczniowskim,

Anna Górska – za aktywność na rzecz klasy i szkoły, aktywność sportową,

Angelika Jankowska – za aktywność na rzecz klasy i szkoły,

Weronika Kiełbaszewska – za aktywność na rzecz klasy i szkoły,

Rafał Klim – za aktywność na rzecz klasy i szkoły, reprezentowanie szkoły w konkursach,

Kacper Mejna – za aktywność sportową,

Weronika Michalska – za wyniki w nauce, aktywność na rzecz klasy i szkoły,  aktywność sportową,

Paweł Mieczkowski – za aktywność na rzecz klasy i szkoły,  aktywność sportową,

Katarzyna Ziętek – za wyniki w nauce, aktywność na rzecz klasy i szkoły,  aktywność sportową. .

Osoby z najlepszymi wynikam na świadectwie ukończenia szkoły:  Katarzyna Ziętek i Weronika Michalska.

Nagrody przekazała Rada Rodziców i Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ufundował stypendium za najwyższe średnie z przedmiotów zawodowych w okresie czterech lat nauki.

Stypendium w wysokości 750 zł otrzymali:
Maciej Domański i Weronika Michalska.

Wszystkim gratulujemy i jesteśmy wdzięczni, że Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej wspiera młodzież i motywuje ich do pogłębiania wiedzy leśnej i osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

Szanowni absolwenci!

Będziecie należeli do szanowanej grupy zawodowej –  jaką są leśnicy. Niech słowa „Darz Bór!” towarzyszą Wam w przyszłej drodze i przypominają tylko dobre chwile spędzone w szkole.

Jak już będzie to możliwe – spotykajcie się razem, budujcie więź z innymi rocznikami, przyjeżdżajcie na zjazdy, dbajcie o swoje przyjaźnie, bo tych z lat szkolnych nic nigdy nie zastąpi.

Przed Wami jeszcze egzaminy maturalne. Życzymy Wam 100% zdawalności i jak najlepszych wyników, byście mogli dostać się na wymarzone kierunki studiów.

I jeszcze jedna rada -przysłowie polskie: Idź drogą prostą, a nie zbłądzisz.

Rekomendowane wpisy

Skip to content