Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

29 maja 2019 r. w Łochowie Lasy Państwowe obchodziły Ogólnopolskie Święto Lasu połączone z centralnymi obchodami jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych.

Artykuł na stronie: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/Wo5w/content/uroczyste-obchody-ogolnopolskiego-swieta-lasu

Podczas uroczystości jednym z prezentowanych sztandarów był jedyny istniejący przedwojenny sztandar leśny – sztandar Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach,

który został przekazany przez „Rodzinę Żyrowicką”, po odzyskaniu go po 50 latach, w 1991 r. pod opiekę Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży, a w użytkownie Technikum Leśnemu w Białowieży.

Poczet sztandaru stanowili członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pluton Przysposobienia Wojskowego Leśników”. Grupa ta została oficjalnie zawiązana podczas Święta Lasu w Gnieźnie w 2018 roku.

Jeden z członków grupy Marek Nowak powiedział:

„Jesteśmy leśnikami skupionymi w tym projekcie jako osoby prywatne, których pasją jest historia leśnictwa. Staramy się propagować oraz przypominać o naszych korzeniach nie tylko

Braci Leśnej, ale również i szerszemu gremium społeczeństwa. Staramy się to realizować poprzez szereg prelekcji, wystaw czy prowadzenie strony „Historia lasem pisana – dzieje leśnictwa w Polsce”.

https://pl-pl.facebook.com/pg/Historia-lasem-pisana-dzieje-le%C5%9Bnictwa-w-Polsce-1062926003849088/posts/?ref=page_internal

Prawdziwym zaszczytem było jednak dla Nas uczestnictwo w uroczystościach Święta Lasu w Łochowie z jedynym przedwojennym zachowanym do dnia dzisiejszego „leśnym sztandarem” z Żyrowic”.

Cieszymy się, że sztandar jest okazywany polskiemu społeczeństwu, że jest wypełniana wola nauczycieli i absolwentów szkoły w Żyrowicach:

„Wyrażamy pragnienie i pełną aprobatę, aby nasz symbol istnienia naszej szkoły odzyskał prawo do życia, a nie stał się jedynie muzealną pamiątką.”

Zdjęcia: pan Wojciech Małachowski.

Rekomendowane wpisy

Skip to content