Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2126 liceów ogólnokształcących i 1731 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2018 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Techników 2019 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

Dla najlepszych polskich liceów i techników wprowadzono specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne – potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy prawo do używania w 2019 roku tytułów honorowych mają szkoły: „Złotej Szkoły 2019” – zajęły miejsca w rankingu 1-100, „Srebrnej Szkoły 2019” – miejsca 101-300 i „Brązowej Szkoły 2019” – miejsca 301-500.

Technikum Leśne w Białowieży zajęło wśród techników 72 miejsce w Polsce i 3 miejsce w województwie podlaskim. Ma prawo do używania tytułu „Złotej Szkoły 2019”.

Szkoła w Białowieży jest na drugim miejscu wśród szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska.

Miejsca w rankingu szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska

„Złote Szkoły 2019”: 39 miejsce  – Tuchola, 72 miejsce – Białowieża, 84 miejsce  – Zagnańsk;

„Srebrne Szkoły 2019”: 103 miejsce – Warcino, 183 miejsce –  Goraj, 203 miejsce – Lesko, 216 miejsce – Milicz;

 „Brązowe Szkoły 2019”: 331 miejsce – Biłgoraj, 343 miejsce – Brynek, 361 miejsce – Rogoziniec, 442 miejsce – Starościn.

Dyrekcja szkoły składa gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu: ambitnej młodzieży, kadrze pedagogicznej, a szczególnie tym osobom, które przygotowują uczniów do olimpiad, do egzaminów maturalnych i zawodowych, pracownikom stwarzającym odpowiednie warunki do nauki i odpoczynku.

Dyrekcja szkoły dziękuje również Nadleśnictwom Białowieża i Bielsk za współpracę podczas realizacji praktycznej nauki zawodu, a także wszystkim jednostkom lasów państwowych, które wspomagają szkołę, przyjmują uczniów na staże w ramach realizowanych projektów. To ma bardzo duży wpływ na rozwój zawodowy młodzieży i pomaga w osiąganiu wysokich miejsc.

Rekomendowane wpisy

Skip to content