Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

W tym roku szkolnym uczniowie Technikum Leśnego  biorą udział, wzorem lat ubiegłych, w szeregu działaniach profilaktyczno-edukacyjnych.

Rozpoczęliśmy wraz z początkiem roku szkolnego. We wrześniu 2023r uczniowie pierwszych klas uczestniczyli w warsztatach z psychologiem szkolnym: ,,Nowa klasa”. Integracja nowego zespołu klasowego jest bardzo ważna. Poniżej zamieszczone są zdjęcia z tych spotkań,  pod nazwą „ Razem możemy więcej”.

Głównym celem była integracja grupy i stymulowanie uczniów do nawiązywania relacji rówieśniczych. Uczniowie poprzez konieczność wykonywania wspólnych zadań podczas warsztatów mieli możliwość nabywania umiejętności pracy w grupie, co sprzyjało przełamywaniu barier w kontaktach interpersonalnych w nowo kształtującej się grupie szkolnej. W czasie trwania zajęć uczniowie mieli możliwość doświadczania różnych stopni trudności zadań i związanych z tym emocji, co wymagało od nich wewnętrznej analizy , kreatywności i wzbudzania mechanizmów radzenia sobie z nieznanym obszarem. W grupie uwydatniały się różne role społeczne, wyzwalało się dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, co ostatecznie uwydatniło poczucie wspólnoty grupy oraz zapoczątkowało budowanie zaufania na poziomie zadaniowym pomiędzy uczniami.

Nowa szkoła , nowe wyzwania.  Jak przygotowywać się do lekcji?

Warsztaty dotyczące stylów i sposobów uczenia się dotyczyły uczniów najmłodszych, 1a i 1b. Odbyły się one pod koniec września 2023r.

Na warsztatach uczniowie  uzupełnili  ankiety, na podstawie których mogli określić swoje preferowane style  uczenia się .  Z dużym zainteresowaniem  wysłuchali  informacji odnoszących się do  wzrokowca, słuchowca  czy  kinestetyka.  Następnie zapoznali się z adekwatnymi do swojego stylu strategiami  powodzenia  w nauce.

Ciekawą informacją  będzie to, że w jednej z klas pierwszych aż 12 uczniów określiło się jako kinestetycy, więc  tacy którym najbardziej odpowiada styl ruchowy, dynamiczny i praktyczny uczenia się. Kinestetycy szczególnie dużo korzystają z wycieczek (do muzeum, na wystawę, do fabryki) oraz innych zajęć  przeprowadzanych w terenie. Np. zajęć praktycznych czy praktyk, które nasi uczniowie mają w programach nauczania z przedmiotów zawodowych w technikum leśnym.

W listopadzie zaś będą miały miejsce  dwa ważne wydarzenia profilaktyczne:

1. W listopadzie pozyskane środki finansowe  Gminnej Komisji Profilaktyki Gminy Białowieża przeznaczymy  min.  na spotkania  z terapeutą.

Tematyka spotkań  z młodzieżą będzie dotyczyła:

         -poprawności relacji rówieśniczych,

        – bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,

        – zapobiegania  uzależnieniom.

2.  Akcja profilaktyczna- antynikotynowa: ,,Dzień rzucania palenia”- 16 listopada 2023r.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się od lat, min.  w trakcie akcji antynikotynowej,  badanie smokerlyzerem. Jest ono  dla wszystkich chętnych. W obecnym roku szkolnym jest zaplanowane na 20 listopada 2023. A tak to wydarzenie profilaktyczne wyglądało w poprzednim roku szkolnym.

Dnia 13 grudnia 2022r  w naszej szkole każdy z uczniów mógł się przebadać smoerlyzerem. Badanie przeprowadziły pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce. Jest to urządzeniem do monitorowania zawartości tlenku węgla (CO) w wydychanym powietrzu. Smokerlyzer  jest doskonałym narzędziem do motywowania i pomocy dla palących  w rozstaniu z nałogiem. Chętnych uczniów do badania nie zabrakło. Niech to unaocznienie wyników oddechowych posłuży odpowiedniej refleksji palącym osobom.

Dziękuję za uwagę – pedagog szkolny Irena Kuryło

Rekomendowane wpisy

Skip to content