Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Zamówienie publiczne „Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji i kompetencji zawodowych – kurs obsługi wielooperacyjnych maszyn leśnych”

Ogłoszenie wraz załącznikami opublikowano na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e929aa1e-c04e-424e-871c-b8f52ab12810

Dokumentacja z otwarcia ofert znajduje się na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e929aa1e-c04e-424e-871c-b8f52ab12810

Zawiadomienie o wyniku postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e929aa1e-c04e-424e-871c-b8f52ab12810

Rekomendowane wpisy

Skip to content