Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

W dniach 9-10 luty 2020 r. w Białowieży obchodzono 80. rocznicę sowieckich deportacji na Syberię – 10 lutego 1940.

Wywózka objęła głównie rodziny urzędników państwowych.  Z obszaru dzisiejszej polskiej części Puszczy, tylko 10 lutego 1940 r. deportowano 214 rodzin, wśród nich 89 rodzin leśników – ponad 400 osób. W latach 1940-1944 z całego regionu Puszczy Białowieskiej wywieziono na Syberię kilka tysięcy osób. Nie wszystkim udało się wrócić. Wielu z nich nigdy nie zobaczyło ponownie ziemi ojczystej.

Organizatorzy obchodów:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży

Technikum Leśne w Białowieży

Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział w Białymstoku

Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy

9 II, niedziela − Dzień Pamięci

Kościół w Białowieży:      Msza święta za zmarłych i w intencji żyjących Sybiraków.

Poczty sztandarowe: RDLP Białystok, Białowieski Park Narodowy, Sztandar Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach: Krystian Dukowski, Agnieszka Bergałowska, Izabela Zedelo, Sztandar TL w Białowieży: Krzysztof Kołodziński, Patrycja Gąsiewska, Paulina Wojsiat.

Po Mszy św. odbył się Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej.

Następnie, członkowie Stowarzyszenia Grupa Wschód przeprowadzili plenerową „Na Sybir! Aresztowanie rodziny leśnika przez NKWD 10  lutego 1940 roku”. Wszystkie sceny opatrzone zostały komentarzem dr Bogusława Kosela z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

10 II, poniedziałek − Dzień Edukacyjny, Aula w Internacie Technikum Leśnego

Wykład pt. „Sowiecka polityka okupacyjna na Kresach 1939-1941” − dr Bogusław Kosel, Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Przyszli w noc śnieżną i mroźną…” − program artystyczny w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Białowieży. Program przygotowała pani Marta Wołoncewicz.

Wystąpili: Weronika Biełaga, Michał Borkowski, Julia Brewka, Patrycja Gąsiewska, Natalia Grądzka, Weronka Kiełbaszewska, Rafał Klim, Wioletta Olechwirowicz, Karol Sołtys, Aleksandra Świć.

Rekomendowane wpisy

Skip to content