Nauczane przedmioty

Klasy II-IV na świadectwie ukończenia szkoły będą miały listę następujących przedmiotów:

Przedmiot Nauczyciel Uwagi
Język polski Joanna Romaniuk, Marta Wołoncewicz  
Język angielski Anna Wappa Małgorzata Chaniło-Leszczyńska  
Język niemiecki Monika Czekańska  
Język rosyjski Małgorzata Trochimczyk  
Historia Jarosław Artemiuk  
Geografia Irena Kuryło  
Wiedza o społeczeństiwe Małgorzata Trochimczyk  
Wiedza o kulturze Joanna Romaniuk, Marta Wołoncewicz  
Edukacja dla bezpieczeństwa Wojciech Małachowski  
Technologia informacyjna Grażyna Nowosadko  
Podstawy przedsiębiorczości Jagoda Litwinowicz  
Fizyka Dariusz Buchwald  
Chemia Joanna Zamojska  
Biologia Iwona Rogozińska  
Matematyka Grażyna Nowosadko, Jagoda Litwinowicz  
Religia Olga Korch, ks. Bogdan Popławski, Bogusław Łabędzki  
Wychowanie fizyczne Anetta Świć, Wojciech Gutowski  
Wychowanie do życia w rodzinie Monika Czekańska  
Ekonomika leśna Łukasz Semeniuk, Eugeniusz Masalski  
Hodowla lasu Iweta Przygodzka, Iwona Rogozińska, Joanna Zamojska  
Ochrona lasu Jerzy Patejuk , Iwona Rogozińska, Joanna Zamojska  
Użytkowanie lasu Joanna Zamojska  
Mechanizacja w leśnictwie Łukasz Semeniuk, Eugeniusz Masalski  
Gospodarka łowiecka Joanna Zamojska  
Urządzanie lasu Sławomir Przygodzki  
Zajęcia praktyczne Łukasz Semeniuk, Eugeniusz Masalski, Bartosz Nowosadko, Sławomir Przygodzki, Joanna Zamojska, Jerzy Patejuk, Iwona Rogozińska, Iweta Przygodzka  
Praktyka zawodowa Nauczyciele przedmiotów zawodowych, kadra nadleśnictw Puszczy Białowieskiej i innych