Leśnik online

Zawód technik leśnik można zdobyć ucząc się w jednym z 11 w Polsce, 4 - letnich Technikum Leśnym prowadzonych przez Ministra Środowiska. Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz po zdaniu egzaminu zewnętrznego uzyskuje tytuł technika leśnika. Po odpowiednim stażu pracy może być zatrudniony na typowym stanowisku leśniczego w Lasach Państwowych, lasach pozostałych własności, przedsiębiorstwach leśnych, na stanowiskach wykonawczych w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz na innych przewidzianych taryfikatorem stanowiskach w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom, a także w urzędach gminnych na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa.


Większość absolwentów kontynuuje naukę w wybranym zawodzie na Wydziałach Leśnych w SGGW w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie stacjonarnie lub zaocznie. Praca w Lasach Państwowych wymaga umiejętności kierowania zespołami ludzi, organizowania procesów produkcyjnych, samodzielnej oceny zachodzących w środowisku zmian, stosowania nowoczesnych technik obliczeniowych, reprezentowania spraw Lasów Państwowych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Trzon kadry zatrudnionej na terenie naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku stanowią absolwenci Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

Lp Nazwa szkoły Google
Maps
byłe i obecne województwo
1 Technikum Leśne w Białowieży białostockie | podlaskie
2 Zespół Szkół Leśnych im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Tucholi bydgoskie | kujawsko-pomorskie
3 Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Rzepinie gorzowskie | lubuskie
4 Technikum Leśne im. Stanisława Morawskiego w Brynku katowickie | śląskie
5 Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku kieleckie | świętokrzyskie
6 Zespół Szkół Leśnych w Lesku krośnieńskie | podkarpackie
7 Technikum Leśne im. inż. Jana Kloski w Goraju pilskie | wielkopolskie
8 Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie słupskie | pomorskie
9 Zespół Szkół Leśnych im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu wrocławskie | dolnośląskie
10 Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju zamojskie | lubelskie
11 Technikum Leśne w Rogozińcu zielonogórskie | lubuskie

 

Las w internecie:


www.lasy.pl

Bardzo bogata witryna o leśnictwie w Polsce. Obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących lasów i leśnictwa. Warta odwiedzin chociażby ze względu na fakt, że jest niezależna. Na stronie tej można zapisać się na bardzo aktywną listę dyskusyjną leśników.


Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe

Oficjalna strona Lasów Państwowych (nic dodać nic ująć). Aktualności, wydarzenia, edukacja, kalendarium najnowsze akty prawne i wiele innych. Raczej należy tam zajrzeć.

Instytut Badawczy Leśnictwa - Zakłąd Lasów Naturalnych
Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut wykonuje wszechstronne badania na rzecz lasów i całego leśnictwa, jak również terenów zalesionych i zadrzewień. Badania i prace studialne instytutu wspomagają nauki leśne, gospodarkę leśną i instytucje rządowe. Wykonuje się tu ekspertyzy naukowe zarówno na rzecz Lasów Państwowych czy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, jak i prywatnych właścicieli lasów. Dla poszukiwaczy źródeł informacji, literatury, piszących prace dyplomowe czy referaty, godnym polecenia są bazy IBL - warto zajrzeć.


Ministerstwo Środowiska

Jak każdy urząd- bardzo oficjalne. Całe mnóstwo informacji o szeroko pojętej ochronie przyrody.


Czasopisma o tematyce leśnej:


Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego założony w 1820 roku

Jednym z ważniejszych zadań Polskiego Towarzystwa Leśnego jest inicjowanie rozwoju badań naukowych w leśnictwie oraz powiązanie nauki z praktyką czyli efektywne wdrażanie rozwiązań najcenniejszych dla praktyki. PTL bierze czynny udział w obecnych dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m.in. w opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów. Na stronach Sylwana znajdziesz bazę artykułów przydatnych do pisania prac dyplomowych i innych.

logo drwala - do pobrania
Dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu. Miesięcznik myśliwych i sympatyków łowiectwa Miesięcznik przedsiębiorców leśnych

 

Oficyna Wydawnicza OIKOS Sp. z o.o. Na stronach wydawnictwa dwa znane leśnikom tytuły. Znajdziesz tam niektóre artykuły, które pomogą w napisaniu referatów i innych prac.

Trzy tytuły wydawane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Głos Lasu

Echa Leśne

Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych

 

Trybuna Leśnika - Profesjonalny miesięcznik istnieje na krajowym rynku prasowym ponad 50 lat. Szeroki zakres podejmowanych tematów publicystycznych. Wydawcą jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach


O leśnictwie dowiesz się też w kilku encyklopediach internetowych:

 


Instytucje Rządowe, oświatowe i edukacyjne

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Strona główna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kuratorium Oświaty w Białymstoku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

 


Uczniowie naszej szkoły mają możliwość kontaktowania się z wieloma instytucjami z którymi współpracujemy. Są to:

Nadleśnictwa puszczańskie:

Białowieski Park Narodowy
Zakład Badania Ssaków
Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Lasów Naturalnych
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW