Sprawy pedagogiczne

Pedagog szkolny w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje w godzinach

Poniedziałek 9:00-13:00

Wtorek 8:00-13:00

Środa 14:00-18:00

Czwartek 9:00-14:00

Piątek 8:00-12:00

telefon do pedagoga: 85 6812404 wew 49, pokój 206

Podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce.
2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce.
3. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce.
4. Posterunek Policji w Białowieży.
4. Urząd Gminy w Białowieży.
5. Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku.
6. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej.
8. Państwowe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.