Sprawy pedagogiczne

Pedagog szkolny w roku szkolnym 2019-2020 przyjmuje w godzinach

Poniedziałek 9,00-13,00

Wtorek 9,00-14,00

Sroda 14,00-18,00

Czwartek 9,00-14,00

Piątek 8,00-12,00

telefon do pedagoga: 85 6812404 wew 49

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.