Ogłoszenia

XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku - 09.09.2016 r.

W dniu 09.09.2016 r. odbył się XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Tegoroczny marsz został zorganizowany pod hasłem "Nauczyciele Polski - zesłańcy Sybiru". Na uroczystość licznie przybyły poczty sztandarowe, Sybiracy i ich rodziny z kraju i zagranicy, młodzież szkolna, harcerze, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych.