Wymiana młodzieży ze szkoły leśnej w Pisku - Czechy (2018)