Sztandar Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach na obchodach 95-lecia Lasów Państwowych