Sztandar Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-leśnej w Żyrowicach