PROJEKT NOWEGO SZTANDARU TL w Białowieży

Rewers sztandaru