Poczet sztandarowy na pogrzebie śp. Aliny Janowskiej-Zablockiej