Zamówienia publiczne

Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz 1 - 6 (09 2018) (kotłownia) -UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA 27.09.2018 17/09/2018 - 22:29
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz6 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 22:23
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz5 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 22:07
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz4 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 21:55
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz3 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 21:44
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz2 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 21:23
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz1 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 14:57
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 07/09/2018 - 11:46
Zamówienie publiczne "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki internatu Technikum Leśnego w Białowieży" 03/08/2018 - 12:40
Zapytanie ofertowe na: „Zakup, dostawę i montaż okotarowania sceny sali widowiskowej w internacie Technikum Leśnego w Białowieży” 28/06/2018 - 13:04
Zapytanie ofertowe na "Ubezpieczenie uczniów Technikum Leśnego w Białowieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018/2019" 06/06/2018 - 09:47
Pisemny przetarg publiczny na zbycie majatku ruchomego. 17/05/2018 - 11:28
Zapytanie ofertowe na "Zakup odzieży ochronnej dla uczestników staży" 15/05/2018 - 13:59
Zapytanie ofertowe na "Dostawę oświetlenia do Technikum Leśnego w Białowieży" 10/05/2018 - 13:32
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. 05/03/2018 - 10:06
Zamówienie publiczne "Doposażenie bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego" 27/02/2018 - 12:33
Zapytanie o cenę - zakup specjalistycznej odzieży ochronnej - I część z trzech części zakupów 06/02/2018 - 09:20
Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży 28/09/2017 - 12:20
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 27/09/2017 - 12:09
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 25/09/2017 - 13:29