Zamówienia publiczne

Data publikacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. 07/03/2019 - 11:33
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 06/03/2019 - 13:04
Zaproszenie do udziału w negocjacjach 08/02/2019 - 11:31
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę wyposażenia do sal dydaktycznych 07/12/2018 - 12:13
Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznej odzieży ochronnej (środki ochrony osobistej) dla nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne R14. 06/11/2018 - 14:34
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Przebudowa ... kotłowni ..." 31/10/2018 - 12:16
Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznej odzieży ochronnej (środki ochrony osobistej) dla uczestników kursu drwal –operator pilarki 26/10/2018 - 13:15
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz 1 - 6 (09 2018) (kotłownia) -UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA 27.09.2018 17/09/2018 - 22:29
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz6 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 22:23
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz5 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 22:07
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz4 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 21:55
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz3 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 21:44
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz2 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 21:23
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym cz1 (09 2018) (kotłownia) 17/09/2018 - 14:57
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 07/09/2018 - 11:46
Zamówienie publiczne "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki internatu Technikum Leśnego w Białowieży" 03/08/2018 - 12:40
Zapytanie ofertowe na: „Zakup, dostawę i montaż okotarowania sceny sali widowiskowej w internacie Technikum Leśnego w Białowieży” 28/06/2018 - 13:04
Zapytanie ofertowe na "Ubezpieczenie uczniów Technikum Leśnego w Białowieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018/2019" 06/06/2018 - 09:47
Pisemny przetarg publiczny na zbycie majatku ruchomego. 17/05/2018 - 11:28
Zapytanie ofertowe na "Zakup odzieży ochronnej dla uczestników staży" 15/05/2018 - 13:59