Zamówienia publiczne

Data publikacji
Zamówienie publiczne "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki internatu Technikum Leśnego w Białowieży" 03/08/2018 - 12:40
Zapytanie ofertowe na: „Zakup, dostawę i montaż okotarowania sceny sali widowiskowej w internacie Technikum Leśnego w Białowieży” 28/06/2018 - 13:04
Zapytanie ofertowe na "Ubezpieczenie uczniów Technikum Leśnego w Białowieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018/2019" 06/06/2018 - 09:47
Pisemny przetarg publiczny na zbycie majatku ruchomego. 17/05/2018 - 11:28
Zapytanie ofertowe na "Zakup odzieży ochronnej dla uczestników staży" 15/05/2018 - 13:59
Zapytanie ofertowe na "Dostawę oświetlenia do Technikum Leśnego w Białowieży" 10/05/2018 - 13:32
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. 05/03/2018 - 10:06
Zamówienie publiczne "Doposażenie bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego" 27/02/2018 - 12:33
Zapytanie o cenę - zakup specjalistycznej odzieży ochronnej - I część z trzech części zakupów 06/02/2018 - 09:20
Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży 28/09/2017 - 12:20
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 27/09/2017 - 12:09
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 25/09/2017 - 13:29
Zamówienie publiczne Usługa zarządzanie projektem - kierownik projektu realizowana w ramach projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” 20/09/2017 - 12:39
Rozeznanie rynku - wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pt. „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży” w ramach poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Pr 07/08/2017 - 14:41
Zamówienie publiczne "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki internatu Technikum Leśnego w Białowieży" 03/08/2017 - 12:36
Zamówienie publiczne Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji staży uczniowskich realizowanych w ramach projektu "Z nauką w las" 15/05/2017 - 12:04
Zamówienie publiczne ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI STAŻY UCZNIOWSKICH realizowanych w ramach projektu "Z NAUKĄ W LAS" 28/04/2017 - 14:37
Zamówienie publiczne "Wykonanie termomodernizacji budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży' 19/04/2017 - 14:25
Zamówienie publiczne „Zakup wraz z dostawą i montażem mebli stanowiących wyposażenie internatu Technikum Leśnego w Białowieży" 14/04/2017 - 11:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 20/02/2017 - 08:34