Zielone Forum Młodych

Dnia 30 września 2020 r., odpowiadając na zaproszenie Ministra Środowiska – p. Michała Wosia, delegacja młodzieży Technikum Leśnego w Białowieży uczestniczyła w Zielonym Forum Młodych w Sękocinie Starym. Minister Środowiska podczas uroczystości wręczył powołania członkom Młodzieżowej Rady Ekologicznej. Dodatkowo uczennice i uczniowie klasy 2 b zwiedzili z przewodnikiem Muzeum Geologiczne w Warszawie.
Mariusz Tokajuk