Zespół Wychowawczy

 

 • mgr inż. Wojciech Małachowski - kierownik internatu
 • mgr Barbara Szymanowska - z-ca kierownika internatu
 • mgr Beata Kostecka - wychowawca grupy I
 • mgr Anna Jakoniuk - wychowawca grupy II
 • mgr Elżbieta Masajło - wychowawca grupy III
 • mgr Adam Masajło - wychowawca grupy IV
 • mgr Renata Mironkiewicz - wychowawca grupy V
 • mgr Anna Iwaniuk - wychowawca grupy VI
 • mgr Jarosław Artemiuk - wychowawca wspomagający
 • mgr Katarzyna Kononiuk - wychowawca wspomagający
 • mgr Olga Korch - wychowawca wspomagający
 • mgr Jagoda Litwinowicz - wychowawca wspomagający
 • mgr Joanna Romaniuk - wychowawca wspomagający
 • mgr Anetta Świć - wychowawca wspomagający
Sekcja: