Zajęcia profilaktyczne w Technikum Leśnym w Białowieży

Zajęcia profilaktyczne o charakterze edukacyjno-informacyjnym odbywają się w naszej szkole systematycznie w ciągu roku  zgodnie z założeniami Programu wychowawczo-profilaktycznego. Profilaktyka i uświadamianie, nie tylko młodego pokolenia, jest bardzo dobrym sposobem zapobiegającym chorobom i uzależnieniom zawsze, a szczególnie obecnie, kiedy obserwujemy eskalację i jednego i drugiego. Profilaktyką są objęci uczniowie wszystkich klas.

Na przykład, w marcu uczniowie klas pierwszych, IB i IC mogli uczestniczyć w programie z zakresu zapobiegania płodowym wadom cewy nerwowej, gdzie dowiedzieli się, min. jak ważna jest rola kwasu foliowego dla prawidłowego wczesnego rozwoju płodu i zdrowego funkcjonowania organizmu przez całe życie.

Klasom: IIA i IA zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne pt.,,Uzależnienie, jak go uniknąć?”. Zajęcia poprowadziła terapeutka z Ośrodka Profilaktyki i Terapii ETAP w Białymstoku.

Min. uczniowie klasy IVB  będą uczestniczyć  w zajęciach edukacyjnych dotyczących profilaktyki groźnego nowotworu-czerniaka. Zajęcia poprowadzą wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym.

Pod koniec lutego klasy III. spotkały się z policjantem, wieloletnim pracownikiem tzw.,,drogówki”. Zajęcia dotyczyły zasad  bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym młodych  kierowców naszych uczniów, posiadających od niedawna uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Poprowadził je kierownik Posterunku Policji w Białowieży.

Również w ramach szkolnej profilaktyki uczniowie klas pierwszych mogli uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez pedagoga we współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiolgiczną w Hajnówce. Zajęcia dotyczyły profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, czego wyraz dała młodzież wysoko oceniając zajęcia w ankietach ewaluacyjnych.

 

Sekcja: