Zajęcia praktyczne klas czwartych

15 i 17 września klasy czwarte podczas zajęć praktycznych uczestniczyły w projekcie mającym na celu zbadanie wpływu różnych rodzajów lasu na samopoczucie przebywających w nim ludzi. Nasi uczniowie wykonali terenową część projektu pod roboczym tytułem „Martwe drewno w lesie obniża wartość regeneracyjną rekreacji. Wpływ postrzegania martwego drewna w środowisku leśnym na reakcje psychologiczne młodych ludzi (Dead wood in the forest decrease the relaxation: The Effects of Viewing of dead wood in the forest environment on Psychological Responses of Young Adults)”
Jest to projekt prowadzony przez Panią dr hab. Emilię Janeczko z Katedry Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
Zajęcia polegały na wizycie w trzech różnych obiektach leśnych. W każdym z obiektów zadaniem naszych uczniów było jedynie obserwowanie lasu przez 20 minut (bez sięgania po smartfon). Po tym czasie każdy miał kilkanaście minut na wypełnienie kwestionariusza testu psychologicznego.
Badanie rozpoczęło się od wypełnienia kwestionariusza w klasie – jeszcze przed wyruszeniem do lasu (taka próba kontrolna).
Trzy powierzchnie, na których młodzież miała szansę na medytacje, to obiekty różniące się między sobą niemal wszystkim. Pierwsza to las naturalny ze znaczną ilością drewna na dnie lasu jak i stojących drzew martwych. Kolejnym miejscem był las, w którym można było oglądać wyraźne ślady działalności człowieka w postaci dużej ilości ściętych i leżących drzew. Ostatnia powierzchnia, jaką odwiedziliśmy, to las gospodarczy z dużą ilością drzew martwych zarówno leżących na dnie lasu, jak i stojących, w którym brak było śladów działalności człowieka.
Wszyscy stwierdziliśmy (uczniowie i ja), że odczuliśmy silny wpływ lasu na to, co działo się z naszą psychiką podczas pobytu na tych trzech powierzchniach leśnych. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wyniki wypełnionych przez nas testów.
Ze swej strony pragnę dodać, że nasza młodzież jak zwykle z wielkim entuzjazmem uczestniczyła w zajęciach.
Sławomir Przygodzki

Sekcja: