XXXV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W związku z panującą pandemią wirusa   COVID-19  Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przyjął innowacyjną formę przeprowadzenia etapu okręgowego XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Udział w eliminacjach polegał na przygotowaniu samodzielnej pracy badawczej  na następujący temat:

„Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.”

Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa otrzymają tytuł finalisty XXXV OWE.

      W eliminacjach wzięli udział następujący uczniowie naszej szkoły:

1. Aleksandra Świć – uczennica klasy 3B

2. Julia Brewka – uczennica klasy 4B

3. Michał Borkowski – uczeń klasy 3B

 

W efekcie dwie uczennice Ola i Julia otrzymały tytuł finalistek etapu centralnego OWE.

1. Julia Brewka za prezentację pt.: „Przywracanie jeziora Bukwałdzkiego do stanu właściwego oraz zapobieganie ponownemu zanieczyszczeniu „– 3 miejsce

2. Aleksandra Świć za prezentację pt.: „ Ochrona bioróżnorodności ptaków synantropijnych i terenów otwartych Polany Białowieskiej” – 4 miejsce

Gratulujemy sukcesu!

Dodatkowo Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej poinformował, za pośrednictwem pisma skierowanego do p. Dyrektor, iż nasza szkoła zajęła II MIEJSCE w skali kraju wśród ponad 2500 szkół biorących udział w bieżącej edycji! Jako nagroda za wysokie miejsce w rankingu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne.

                                                                                          

                                                                                               IWONA ROGOZIŃSKA