XVI Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

 

W dniu 18 września nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w XIV Pielgrzymce Leśników na Jasnej Górze.

Bp Edward Janiak, krajowy duszpasterz leśników odczytał apel, aby „w imię odpowiedzialności za polską przyrodę, zachowanie jej walorów dla przyszłych pokoleń oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego państwa nie niszczyć sprawdzonego w praktyce modelu finansowania lasów państwowych i to pod presją bieżących potrzeb ograniczenia deficytu budżetowego”.

Mówił o tym również Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych: „Przyszłość obecnego modelu polskiego leśnictwa, sprawdzonego i uznawanego za wzorowy, staje pod znakiem zapytania. Lasy Państwowe rozumieją potrzebę wspierania reformy finansów publicznych. Lecz nie może się to odbywać się w sposób zagrażający samym lasom, które są dobrem ogólnonarodowym. Wierzę, że owoce kilkudziesięcioletniej pracy polskich leśników nie zostaną zaprzepaszczone w wyniku pochopnych decyzji, podyktowanych doraźnymi względami” – powiedział dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem kard. seniora arch. wrocławskiej Henryka Gulbinowicza. Mszę św. odprawiał krajowy duszpasterz leśników bp Edward Janiak oraz księża kapelani leśników.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Zespół Trębaczy Leśnych „Leśny Róg” z Nadleśnictwa Pruszków k. Opola (w jego wykonaniu zebrani usłyszeli fragmenty Mszy Hubertowskiej) oraz Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych w Tucholi.

{morfeo 114}

 

Po uroczystościach o godz. 15.00 przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej dyrektor szkoły Anna Kulbacka odczytała Akt zawierzenia Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w 60 rocznicę jego istnienia.

"...W jubileuszowym roku 60 rocznicy powołania do istnienia Technikum Leśnewgo w Białowiezy pragniemy Maryjo Tobie zawierzyć nas samych - brać leśną naszej szkoły. Pamiętamy o wszystkich żyjących i zmarłych nauczycielach, pracownikach, absolwentach oraz o tych, którzy teraz tworzą wspólmnotę naszej szkoły...."

 

{morfeo 115}

Tradycyjnie po części pielgrzymkowej uczestnicy realizowali program dodatkowy – krajoznawczy.

Po drodze do Zagnańska zwiedzano zamek królewski w Olsztynie koło Częstochowy.

http://www.zamekolsztyn.pl/item.php?id=1

 

{morfeo 116}

 

Gościnnie jak co roku skorzystano z noclegu w Zespole Szkól Leśnych w Zagnańsku, a tam nalezy zawsze odwiedzić „Bartka” – najbardziej znanego dęba w Polsce.

{morfeo 117}

Obejrzano:

- Ruiny huty w Samsonowie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samson%C3%B3w

 

{morfeo 118}

- ruiny zamku w Chęcinach

http://www.zamkipolskie.com/checiny/checiny.html

{morfeo 120}

 

-Jaskinię Raj

http://www.jaskiniaraj.pl/

 

{morfeo 121}

- Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

http://www.muzeuminstrumentow.pl/

 

{morfeo 122}

i... dom w Szydłowcu  - pytanie: Kto się w nim urodził?

{morfeo 123}