X Międzynarodowy Marsz Żywej pamięci Polskiego Sybiru 10.09.2010

Delegacja naszej szkoły z kierownikiem internatu Wojciechem Małachowskim i wychowawczynią Barbarą Szymanowską oraz z pocztami sztandarowymi (szkoły i historycznego sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo - Leśnej w Żyrowicach) po raz kolejny wzięła udział w dniu 10.09.2010 r. w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

Doroczny Marsz odbywa się w celu upamiętnienia tych, którzy nie wrócili z zesłania. Marsz organizowany jest w Białymstoku, gdyż z tych terenów wywieziono na Syberię prawie pół miliona osób, z ponad miliona, których po agresji sowieckiej na Polskę deportowano w głąb ZSRR.

W obchodach wzięła udział Karolina Kaczorowska, żona zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, najwyżsi przedstawiciele władz lokalnych, służby mundurowe, młodzież szkolna, harcerze, poczty sztandarowe oraz liczni mieszkańcy Białegostoku.

Uroczystości rozpoczęły się przy Pomniku Katyńskim. Następnie uczestnicy przeszli ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Sybiraków. Przewodniczył jej abp Stanisław Szymecki.

Obchody zakończyły się przy Grobie Nieznanego Sybiraka, gdzie odmówiono ekumeniczną modlitwę za zmarłych Sybiraków w obrządku prawosławnym i katolickim oraz odczytano apel pamięci. Odsłonięto również tablice upamiętniające dwie ofiary katastrofy: ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego, sekretarza generalnego Związku Sybiraków - Edwarda Duchnowskiego, a także tablicę poświęconą pamięci wieloletniego prezesa związku, Ryszarda Reiffa.

Marsz Żywej Pamięci to piękna lekcja patriotyzmu i solidarności  z Sybirakami.

Udział młodzieży w żywej lekcji historii był możliwy dzięki życzliwości Nadleśnictwu Białowieża. Dziękujemy.

Poczty sztandarowe: Damian Banach, Angelika Kramkowska, Izabela Kujawska, Mateusz Dobrzycki, Paweł Aleksiejczuk, Marek Burek.

Pozostali uczestnicy: Urszula Gołko, Adrian Jarząbski, Marta Jasionowska, Izabela Kujawska, Sylwia Laskowska, Grzegorz Niewiński, Krzysztof Sakowski, Marcin Sidor, Michał Stasiewicz, Leszek Sztukowski, Grzegorz Szykut, Aneta Szymczyk, Łukasz Tomczak.

Wojciech Małachowski

{morfeo 113}