Wyniki konkursu profilaktyczno-literackiego: "Moda na abstynencję"

           6 listopada 2020 r. ogłoszony został szkolny konkurs profilaktyczno-literacki „Moda na abstynencję”. Skierowany był do całej społeczności szkolnej, a celem była promocja zdrowego stylu życia i abstynencji oraz kształtowanie silnej woli u młodych ludzi.
          Przesłane prace były bardzo różnorodne pod względem formy, kompozycji i sposobu przeprowadzenia argumentacji.
Wyniki konkursu ustalone zostały 14 grudnia 2020 r. :
Nie sposób było wybrać jednego faworyta, dlatego też:

II miejsce ex aequo zajęli:
Wioletta Olechwirowicz - IIIA,
Bartłomiej Osemka- IVA,

III miejsce ex aequo;
Marcelina Olejnicka - 1A,
Franciszek Bełbot - IIa,

Wyróżnienie:
Marta Zielińska - IIB.

Uczniom nagrodzonym gratulujemy zajętych miejsc i atrakcyjnych nagród.  Młodzież zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych działaniach profilaktyczno-literackich.

Organizatorzy konkursu