„Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta” 2018r