Wycieczka - Gmina Michałowo - biogazownia, kopalnia torfu oraz szkółka leśna

Dnia 8 oraz 12 października 2018r. klasy drugie odbyły wycieczki tematyczne w ramach praktyk zawodowych. Naszymi opiekunami byli profesorowie: Bartosz Nowosadko oraz Mariusz Tokajuk

Głównymi celami wyjazdu były:

 - biogazownia w Michałowie

 - kopalnia torfu w Lewszach

 - szkółka leśna Nadleśnictwa Żednia w Podozieranach.

                               Biogazownia

Po obiekcie biogazowi oprowadzał nas Pan Tarasewicz gdzie mogliśmy obejrzeć zbiorniki fermentacyjne, silnik na metan oraz generator prądu. Cały ciąg produkcyjny zasila się tonami kukurydzy która jest pozyskiwana z własnych pól lub kontraktowana u okolicznych producentów. Cała biomasa po fermentacji, zwana substratem, świetnie nadaje się do wykorzystania jako nawóz na szkółkach.

                               Kopalnia torfu

Następnym punktem w Michałowie była kopalnia torfu w której zobaczyliśmy linię produkcyjną od wydobycia poprzez załadunek do workowania i paletownia torfu. Po zwiedzeniu hali produkcyjnej pojechaliśmy autobusem w miejsce samego wydobycia torfu.

                               Szkółka leśna

W części administracyjnej szkółki odwiedziliśmy nową kancelarię oraz wysłuchaliśmy fascynującego wykładu Pana leśniczego - Zenona Golaka w pięknej sali konferencyjnej przy herbacie i ciastkach. Dowiedzieliśmy że substrat z biogazowi wykorzystywany jest na szkółce do produkcji kompostu – sprawdza się znakomicie. W ten sposób cykl naszej wycieczki pięknie się domknął.

                Każdy z naszych przewodników został doceniony podziękowaniami oraz drobnymi upominkami ze szkolnej pasieki.

                Z wycieczki wróciliśmy z ogromną wiedzą praktyczną na temat odnawialnych źródeł energii, naturalnych pokładów torfu oraz szkółkarstwa. Obie klasy były bardzo zadowolone z wyjazdu i sprzyjającej pogody.

DZIĘKUJEMY!

Uczeń klasy IIb – Michał Grabowiec