WPŁATY na nowy sztandar szkoły

W dniu 8 grudnia,  po ponad roku trwania akcji wpłat na nowy sztandar szkoły, mamy 22 062,11 zł na specjalnym koncie.

Bardzo dziękujemy wszystkim fundatorom sztandaru.

Wśród wpłacających są przede wszystkim absolwenci szkoły. Darowizny przekazują również rodzice uczniów, pracownicy szkoły i zaprzyjaźnione osoby.

Akcja wciąż trwa. Prosimy o przekazywanie tej informacji znajomym.

 WPŁATY prosimy kierować na KONTO Stowarzyszenia Rozwoju ZSL w Białowieży z dopiskiem: sztandar

  42 1240 5211 1111 0010 9373 0225

 

Z zebranej kwoty będzie również wykonana gablota do przechowywania sztandaru oraz pokrowiec do przewożenia.

Planowane jest również wydanie informatora o historii dotychczasowych sztandarów szkoły wraz z podaniem imiennej listy wszystkich osób wpłacających.

 

Do 8 grudnia 2020 roku darowizny wpłaciło 196 osób, w tym 147 absolwentów szkoły.

Bardzo prosimy, aby wpłacające Panie podawały nazwiska panieńskie, aby można było podać rok ukończenia szkoły.

Liczby osób z poszczególnych roczników:

1958 – 2 osoby

1961 – 1 osoba

1967 – 5 osób

1968 – 4 osoby

1969 – 5 osób

1970 – 1 osoba

1971 – 4 osoby

1972 – 2 osoby

1973 – 4 osoby

1974 – 2 osoby

1975 – 2 osoby

1977 – 5 osób

1978 – 1 osoba

1979 – 5 osób

1980 – 4 osoby

1981 – 1 osoba

1982 – 6 osób

1983 – 2 osoby

1984 – 6 osób

1985 – 1 osoba

1986 – 4 osoby

1987 – 2 osoby

1988 – 3 osoby

1989 – 1 osoba

1990 – 8 osób

1991 – 2 osoby

1992 – 3 osoby

1993 – 2 osoby

1994 – 3 osoby

1996 – 9 osób

1997 – 8 osób

1998 – 3 osoby

1999 – 2 osoby

2000 – 2 osoby

2001 – 2 osoby

2002 – 2 osoby

2003 – 2 osoby

2004 – 3 osoby

2005 – 1 osoba

2006 – 2 osoby

2007 – 1 osoba

2008 – 2 osoby

2009 – 1 osoba

2011 – 2 osoby

2012 – 1 osoba

2014 – 2 osoby

2016 – 1 osoba

2018 – 4 osoby

 

Zaoczna Policealna Szkoła Leśna

2003 – 1 osoba

2004 – 1 osoba

2009 – 2 osoby

Wydział Zaoczny Technikum Leśne

1977 – 1 osoba

Wydział Eksternistyczny Technikum Leśne

1997 – 3 osoby

 

Bardzo dziękujemy!