Warszaty Liderów Młodzieży PCK

       Od dnia 18 do 25 sierpnia uczeń naszego technikum Szymon Bieliński uczestniczył w szkoleniu dla młodzieżowych liderów PCK w Sulejowie. Brał udział w wykładach na temat metod pracy grupowej, techniki pracy z młodzieżą oraz trenował korzystanie z umiejętności miękkich. Szkolenie miało również na celu integrację grup wolontariackich z całego kraju oraz wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat dalszego funkcjonowania Polskiego Czerwonego Krzyża w postrzeganiu społeczności zarówno lokalnej jak i krajowej.