Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Aleksandra Świć

z klasy IIIb stypendystką Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.

 

Podniosła uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomów, odbyła się dnia 13 stycznia 2020 r. w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Aleksandra odebrała dokument potwierdzający przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 z rąk Ministra Edukacji Narodowej – Pana Dariusza Piontkowskiego oraz Podlaskiej Kurator Oświaty – Pani Beaty Pietruszki.

GRATULUJEMY!

Mariusz Tokajuk