Ubezpieczenie uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Dyrekcja Technikum Leśnego w Białowieży informuje, że istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów od NNW. Wysokość składki 40 zł, która pobierana będzie przez wychowawców klas. Suma ubezpieczenia 18000 zł.
Ubezpieczenie obejmować będzie okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Uczniowie nieubezpieczający się w szkole powinni dostarczyć kopię polisy ubezpieczenia zawartego w inny sposób. Brak polisy od NNW uniemożliwia udział w praktycznej nauce zawodu.