Szkolne Koło PCK

     SK PCK w naszej placówce utworzone zostało we wrześniu 2013 roku z inicjatywy młodzieży. Nabór do koła nabywa się w sposób dobrowolny. Szkolne Koło PCK realizuje zadania wynikające z planu pracy jak i działań zalecanych przez Oddział Rejonowy PCK w Hajnówce. Główne zadania jakie realizuje koło w środowisku szkolnym i lokalnym to:

  • propagowanie idei humanitarysmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża
  • promocja zdrowego stylu życia
  • popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy
  • rozpowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
  • działania w zakresie opieki i pomocy osobom potrzebującym.

Szkolne Koło PCK prowadzi ścisłą współpracę z: Oddziałem Rejonowym PCK w Hajnówce, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowego Oddziału w Hajnówce, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Hajnówce. Koło PCK jest cenną formą pracy uczniów, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Opiekun: Anna Iwaniuk