„Szkoła to nasze królestwo” - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

        14 października to dzień, w którym wszyscy pracownicy oświaty mają swoje święto. W naszej szkole 15 października  odbyła się z tej okazji uroczysta akademia przygotowana przez klasę 2b. 

Na uroczystości było nam miło gościć nie tylko obecnych nauczycieli i pracowników szkoły, ale również emerytowanych, którzy nie zapominają o młodzieży i pracy z nią, pomimo upływu czasu…

        W części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Anna Kulbacka, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom.

        Część artystyczna była przygotowana pod kierunkiem pani Iwony Rogozińskiej i pani Marty Wołoncewicz. Uczniowie przedstawieniem, słowem, śpiewem i kwiatami wyrazili swoją wdzięczność i uznanie dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie Samorząd Uczniowski przygotował miłą niespodziankę – prezentację zdjęć z życia ucznia Technikum Leśnego oraz film, na którym mogliśmy bliżej poznać swoich nauczycieli i to jakimi byli kiedyś uczniami…

         I.Rogozińska

Sekcja: