Stypendium Prezesa RM 2018 - ALEKSANDRA ŚWIĆ

Aleksandra Świć

z klasy IIb stypendystką Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.

Podniosła uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomów, odbyła się dnia 12 grudnia 2018 r. w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Aleksandra odebrała dokument potwierdzający przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 z rąk Wojewody Podlaskiego – Pana Bohdana Paszkowskiego oraz Podlaskiej Kurator Oświaty – Pani Beaty Pietruszki.

GRATULUJEMY!

Mariusz Tokajuk