Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży

STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W BIAŁOWIEŻY.

Adres Stowarzyszenia:

17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 1
tel./fax 085 - 6812404

e-mail: stowarzyszeniezsl@wp.pl

 

konto Stowarzyszenia: 31 1240 5279 1111 0000 5722 3977

 

Numer KRS: 0000098044   REGON    050684761  NIP:  543–19–12–292

ZARZĄD Stowarzyszenia

PREZES                        Anna Kulbacka

WICEPREZES               Wojciech Gutowski

SEKRETARZ                 Małgorzata Trochimczyk

SKARBNIK                   Joanna Zamojska

CZŁONEK ZARZĄDU     Wojciech Małachowski

Wszysktkich, którzy chcą przystapić do Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie deklaracji i przysłanie na adres Stowarzyszenia lub drogą e-meil.

Deklaracja w załączeniu.

Statut >>>

Załączniki: