Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Dawców Szpiku w Białymstoku

     "Jak zostać dawcą szpiku" pod takim hasłem w auli internatu 05.12.2018 odbyło się spotkanie naszych uczniów z pracownikiem Ośrodka Dawców Szpiku w Białymstoku. Spotkanie składało się z dwóch części. Podczas pierwszej częci młodzież została szczegółowo zapoznana z całym procesem transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Młodzież poznała metody pobierania komórek, a co za tym idzie obalone zostały niektóre mity. Na zakończenie pierwszej części spotkania prelegent podkreślił, że zdrowie, młodość i wola niesienia pomocy - to czynniki niezbędne, aby zostać potencjalnym dawcą szpiku. Decyzję o zgłoszeniu się do rejestru neleży podejmować w odpowiedzialny i przemyslany sposób. Natomiast druga część spotkania dotyczyła rejestracji dawców szpiku oraz oddawania krwi przez uczniów jak i pracowników Technikum Leśnego w Białowieży.